Vážení čtenáři,

srdečně Vás vítáme u prvního čísla našeho časopisu zaměřeného na pedagogiku, na pedagogické problémy v psychologii, antropologii, sociologii, filosofii, teologii a jiných vědách příbuzných či spolupracujících s pedagogikou.

Je primárně určen jako akademicko-vědecké forum pro studenty, praktikující odborníky, zejména učitele, akademické pracovníky a širokou veřejnost, jež, vedena stejnou touhou po zkvalitnění a prohloubení svých vědomostí a především po zlepšení výchovy našich dětí a mládeže jako my, neváhá nabídnout své názory ke kritickému posouzení a k inspiraci všech čtenářů. Abychom začali od kořene pedagogických problémů, je první číslo věnováno základní jednotce společnosti - rodině.

Věříme, že se vám bude naše snaha zamlouvat a že se společně budeme scházet na budování tohoto díla. Pravidla společné komunikace naleznete na hlavní stránce časopisu.

Redakční rada