Recenze

Populární hudba ve škole

Miroslav Hlavačka

 

 

Prchal, J. Populární hudba ve škole. 2. vyd. Praha: Muzikservis, 2001. 65 s. ISBN 80-86233-00-6

 

 

Tato metodická příručka, která podává návod k poslechu a porozumění populární hudby nejen v hodinách hudební výchovy, je vhodnou pomůckou  pro každého hudebního pedagoga na základních a středních školách v České republice. Pokud by se tato publikace eventuelně přeložila do jiného jazyka, mohla by být nepochybně využívána i v zahraničí.

Hlavním přínosem této příručky je podle mého názoru její praktické zaměření, které vychází z autorových bohatých pedagogických zkušeností. Publikace je velmi čtivě a vtipně napsaná a obsahuje zajímavé informace o populární hudbě, které jsou doplněny vhodnou grafickou úpravou. Učitele hudební výchovy jistě upoutá příloha, která se skládá s celkem 86 hudebních ukázek s informacemi o daných skladbách a jejich autorech. K publikaci je možné dokoupit CD nahrávku těchto skladeb, takže učitel může v hodinách studentům hudební ukázky pustit a s použitím publikace popsat, nebo si žáci mohou sami informace vyhledat, což pro ně může být velmi motivující.

V úvodu se autor zamýšlí nad podstatou a významem poslechu jako jedné z hudebních činností žáků v hodinách hudební výchovy. Dále popisuje, jakým způsobem by měl probíhat poslech populární hudby a s jakými dalšími aktivitami by měl být spojen.

První kapitola je zaměřená na objasnění základních termínů vztahujících se k populární hudbě a obsahuje podrobné srovnání artificiální (vážné) a nonartificiální (populární) hudby z hlediska využití hudebních forem, možností interpretace a poslechu.

Hlavní částí celé publikace je druhá kapitola, která se zabývá vývojem a rozvojem populární hudby od konce 19. století až do současnosti. Jednotlivá období jsou velmi přehledně oddělena nadpisy a uvedena citáty slavných osobností (např. D.Ellington, J. Suchý, L.Hughes, E.Varése aj.). Text je psán tak, aby jej mohli číst a pochopit studenti základních a středních škol. Tento fakt přináší mnohé výhody: např. žáci mohou publikaci používat jako učebnici a veškeré informace si mohou vyhledat samostatně.

V závěru knihy nalezne čtenář již zmíněný seznam hudebních ukázek a pojmů. Ke každé uvedené skladbě je přiřazen text, ve kterém je hudební ukázka poutavě představena. Uvedené hudební pojmy se vztahují především k populární hudbě a jsou srozumitelně vysvětleny s uvedením příkladů. V případě, že se jedná o cizí termín, je uvedena výslovnost.

 

Domnívám se, že populární hudba dosahuje v dnešní době velkého společenského významu a stává se neoddělitelnou součástí lidského života. Z tohoto důvodu ji nelze v hodinách hudební výchovy opomíjet. Populární hudba ve škole je vhodným materiálem, s jehož pomocí by mohli žáci i učitelé nalézt společnou cestu k poslechu a porozumění nonartificiální hudby.

 

 

Autor

 

Mgr. Miroslav Hlavačka

Katedra hudební výchovy PdF UP

Zobrazit reflexe