Vážení čtenáři!

Vítáme Vás u prvního čísla našeho časopisu v novém akademickém roce. Považujeme za úspěch, že toto číslo je již sedmým v celkovém pořadí a zároveň zahajujícím druhý ročník našeho publikačního snažení.

S nástupem nového ročníku dochází také k celé řadě organizačních změn ve vedení časopisu, z nichž patrně nejvýznamější je zrušení tématických okruhů jednotlivých čísel. Od tohoto čísla dále zřizujeme rubriky do nichž budeme zařazovat došlé příspěvky. Praktickým důsledkem tohoto rozhodnutí je naprostá publikační volnost, kterou Vám nabízíme a věříme, že naší nabídky využijete.

Nyní již dovolte, abychom Vám popřáli příjemnou četbu.

Redakční rada.