Vážení čtenáři!

Vítáme Vás u prvního čísla našeho časopisu v novém roce 2002 a osmého v celkovém pořadí.

Jsme potěšeni, že se již dostavují první odezvy na uvolnění tematických čísel ve prospěch rubrik. Redakční rada neustále zvažuje nové podněty, které se od čtenářů průběžně dostavují. Jsme Vám za ně vděční a postupem času se budeme snažit je realizovat.

Přejeme Vám příjemnou četbu.

Redakční rada.