PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
Toto číslo časopisu bylo ztraceno. Na obnově se pracuje. Omlouváme se čtenářům i autorům příspěvků.