PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
III. ročník 12. číslo vychází 4. 4. 2003
Výchova a umění
Kateřina Homolová: Feministická pedagogika - výchova nebo deprivace? Stáhnout
Recenze
Jana Kašpárková: Recenze - Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I. Stáhnout
Jana Kašpárková: Recenze - Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání. Stáhnout
Jana Kašpárková: Recenze - Ze studenta učitelem Stáhnout
Jiří Pospíšil: Recenze - Moderní pedagogika Stáhnout