Milí čtenáři,

vítáme vás u druhého čísla našeho pedagogického měsíčníku. Bohužel se jedná opět o one-man-show, jelikož jsme nezaznamenali žádnou aktivitu ze strany studentů. Tento fakt nás velice mrzí a doufáme, že se nestane pravidlem.

S radostí vítáme novou aktivitu naší fakulty (PdF UP) a těšíme se na první číslo druhého e-zinu s názvem e-Paidagogium (záměr byl zveřejněn na hlavní stránce Univerzity Palackého). Také doufáme v aktivní spolupráci.

Nevěříme, že literárně-vědecká pasivita našich studentů je trvalá. Jelikož se pomalu blíží zkouškové období, jsme si vědomi a sami pociťujeme nával povinností. Jsme přesvědčeni, že vytrváme-li ve svém publikačním úsilí, výsledky se dostaví.

Redakční rada