Sdělení čtenářům

Jelikož se ukazuje, že vydávání časopisu se setkává s minimální podporou studentů i praktikujících odborníkům, uvažuje redakční rada o změně frekvence a pravidelnosti vydávání časopisu Paidagogos. Touto změnou chceme vyjít vstříc studentům a přizpůsobit časopis akademickému roku.

Redakční rada.