Vážení čtenáři,

Rok 2001 začal a s ním i nové století a tisíciletí. Rádi bychom vám touto cestou popřáli, aby pro vás byl rokem úspěšným.

Jelikož neustále schází články, plánuje redakční rada provést jisté změny, o nichž se dočtete v článku „Sdělení čtenářům“.

Toto číslo mělo být věnováno problematice postavení učitele ve společnosti a mrzí nás, že tak atraktivní téma zůstane opět bez hlubší odezvy.

Redakční rada