Zobrazit reflexe


Mikroprůzkum - Bílá kniha

V současné době je tzv. Bílá kniha jedním z ústředních bodů diskuse o budoucnosti českého školství. V souvislosti se zveřejněním její 4. verze jsme uskutečnili mikroprůzkum mezi studenty pedagogické fakulty UP, obsahující následující dvě otázky:

  1. Víte co je to „Bílá kniha“?
  2. Jestliže ano, tedy o čem pojednává?
Absolutní počet Relativní počet
Celkový počet respondentů 56 100%
Odpovědělo „ano“ na otázku a. 48 85,7%
Odpovědělo správně na podotázku b. 42 75%

Zobrazit reflexe