Vážení čtenáři!

Dovolte, abychom Vás přivítali u čtení nového čísla našeho časopisu. Během posledního měsíce došlo k celé řadě změn ve způsobu vydávání i stylu obsahu časopisu.

První změnou, patrně nejzávažnější je, že časopis přestane vycházet jako měsíčník. Od nynějška bude vycházet vždy šest čísel během akademického roku, tři v zimním a tři v letním semestru. Uvolnili jsme datum, kdy časopis vychází a tato tři čísla budou moci vycházet nepravidelně. O datumu vydání následujícího čísla budeme v rámci Univerzity Palackého informovat pomocí plakátů, v rámci širší čtenářské obce pomocí emailové zprávy, již budeme zájemcům zasílat na požádání. Svou žádost o pravidelné zasílání informací o datumu zveřejnění nového čísla zasílejte prosím na adresu paidagogos@volny.cz.

Další změnou je, že ke každému článku bude zřízeno diskusní forum, kde se můžete k jeho obsahu vyjádřit pomocí emailu. Vaše příspěvky budou zveřejněny do 24 hod.

Aby změn nebylo málo, rozhodla se redakční rada rozšířit tematický záběr časopisu na celou oblast výchovy a vzdělávání, přičemž ponechává plnou volnost a svobodu jak obsahu tak stylu příspěvků. Budeme vděčni za každý váš článek, recenzi, postřeh či podnět, který považujete za dobré sdělit ostatním. Jestliže to bude vhodné, rozdělíme články do kategorií v nichž budou prezentovány.

S přáním příjemné četby

Redakční rada.