Vážení čtenáři!

vítáme Vás u páteho čísla časopisu Paidagogos. S radostí vám můžeme oznámit, že náš časopis si získává svou čtenářskou obec a to především na akademické půdě našich univerzit. Je pravdou, že tato skupina je pro nás stěžejní, nicméně naše snaha směřuje a bute směřovat i nadále také k oslovení širší vrstvy učitelské veřejnosti, neboť jsme přesvědčeni, že pedagogika bez praktické reflexe je mrtvou vědou.

Chtěli bychom touto cestou také poděkovat nově se tvořivší skupině studentů - pisatelů a povzbudit ji v její práci. Toto číslo je prvním, které začíná skutečně naplňovat pravé poslání časopisu a my věříme, že tato příznivě nastartovaná tendence bude pokračovat. Proto se obracíme na všechny, kteří mají zájem zveřejnit své myšlenky touto cestou, aby tak bez ostychu učinili a nebáli se konfrontovat svůj názor s realitou světa. Změny, jež byly provedeny ve struktuře a stylu vedení časopisu, se ukázaly být funkčními a proto zůstanou i nadále zachovány.

několik dnů před uveřejněním tohoto čísla potkala časopis Paidagogos patrně nejvýznamější událost od jeho založení, totiž přidělení ISSN 1213-3809, což znamená, že náš časopis je zařazen do světové databáze seriálových publikací. Věříme, že tato skutečnost ještě zvýší Váš zájem a že se budeme na našich stránkách setkávat i nadále.

Vaše

Redakční rada.