Vážení čtenáři!

Jsem rád, že Vás mohu přivítat u šestého čísla časopisu Paidagogos, které je zároveň posledním v tomto akademickém roce.

V tomto čísle pojednáváme o tématu poněkud zvláštním a v našich podmínkách ještě nezakořeném, jímž je náboženská výchova. Je zcela nepochybné, že trend rozvoje výuky různých náboženských směrů bude gradovat a že naše primární a sekundární školy budou místem střetu různých nauk. Je také stejně nepochybné, že v konečném důsledku rozhodují o náboženské výchově svých dětí rozhodovat rodiče. Obsahem čísla není ani tak běžná výuka a výchova k náboženství, ale aspekty dotýkající se stěžejního bodu religiozity člověka: svobody rozhodování.

Přejeme Vám příjemnou četbu.

Redakční rada.