PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy

Redakční rada

Šéfredaktor
PhDr. Jiří Pospíšil (jiri.pospisil@paidagogos.net)

Zástupce šéfredaktora
Mgr. Kateřina Homolová (katulinka.h@seznam.cz)

Členové

Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (drimal@cmtfnw.upol.cz)
PhDr. Eva Hádková (hadkova@cmtfnw.upol.cz)
Mgr. Jaroslava Podškubková (jarkapod@hotmail.com)
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. (helena.pospisil@seznam.cz)
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. (smahel@cmtfnw.upol.cz)
Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (petertavel@seznam.cz)