PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
III. ročník 14. číslo vychází 30. 10. 2003
Školský management
Vladimíra Loukotová: Klíčové podnikatelské dovednosti ve školských organizacích. Stáhnout