PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
III. ročník 13. číslo vychází 10. 7. 2003
Výchova a umění
Dana Puchnarová: Magie kresby - společná zkušenost Stáhnout
Recenze
Helena Hřebcová: Recenze - Základy hudebních nástrojů, hudebních forem a dějiny hudby Stáhnout