PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
IV. ročník 16. číslo vychází 20. 4. 2004
Filosofie výchovy
Jiří Pospíšil: Náboženská pedagogika a cíle výchovy v Obecné poradě o nápravě věcí lidských J. A. Komenského Stáhnout
Pedagogický výzkum
Kateřina Homolová: Úroveň perspektivní orientovanosti dospívajících žáků Stáhnout
Recenze
Eva Kotíková: Recenze - Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby Stáhnout
Marie Beníčková: Recenze - František Bakule: enfant terrible české pedagogiky Stáhnout