PaidagogoV
věnovaný problematice alternativních výchovně - vzdělávacích systémů
I. ročník 5. číslo vychází 2. 4. 2001
Články
Úvodník Úvodník v RTF
Jiří Pospíšil: Standardy a alternativy Stáhnout v RTF
Lucie Novotná: Nový školský zákon - přínos nebo komplikace Stáhnout v RTF
Dana Štípková: Etická výchova Stáhnout v RTF
Praxe
Rytíři Stáhnout v RTF