PaidagwgoV
časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
IV. ročník 15. číslo vychází 20. 1. 2004
Pedagogika nadaných
Jitka Sejvalová: Nature x Nurture. Vlivy genetiky a prostředí na rozvoj intelektového nadání Stáhnout
Srovnávací pedagogika
Lucie Smékalová: Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU Stáhnout
Recenze
Pavel Neumeister: Recenze - Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 – 1990 Stáhnout
Pavel Neumeister: Recenze - Sborník: Výchova a tradice evropského myšlení Stáhnout
Lucie Novotná: Recenze - Úspěšná inteligence: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci Stáhnout
Helena Pospíšilová: Recenze - Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice Stáhnout
Jitka Sejvalová: Recenze: Základy pedagogiky nadaných Stáhnout